Հունվարի, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: 23 Հունվարի, 2017

Հաշվետվություններ

2016թ.կատարած ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն Ամփոփ հաշվ. հաշվեկշիռ ամփոփ Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին ծրագրային ցուցանիշներ նախահաշիվ պարտք. և պահեստ. միջոցների մասին տար. գործ. ֆինանսական արդյունքների մասին փաստացի ցուցանիշ. շեղումների օրացույց