ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիա և կից հավելված

Posted by: | Posted on: 26 Հունիսի, 2018

Հիմնական ընդհանուր՝ 2-րդ աստիճան Միջնակարգ ընդհանուր՝ 3-րդ աստիճան Տարրական ընդհանուր՝ 1-ին աստիճան