2020 թվականի մանկավարժական խորհրդի թիվ 1 նիստի արձանագրություն

արձանագրություն 1