Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: 3 Հոկտեմբերի, 2017

3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն

դրամական հոսքեր կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին ամփոփ հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: 2 Հոկտեմբերի, 2017

2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախնական նախահաշիվ

2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախնական նախահաշիվ

Posted by: | Posted on: 6 Սեպտեմբերի, 2017

2017-2018 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

2017-2018 ուստարվա միջոցառումների պլան Աշխատանքային-տարեկան-պլան-2017-2018 (1)

Posted by: | Posted on: 6 Սեպտեմբերի, 2017

2016-2017 ուստարվա ներքին գնահատում

2016-2017 ուստարվա ներքին գնահատում

Posted by: | Posted on: 7 Հուլիսի, 2017

դեբիտորական-կրեդիտորական պարտքեր

դեբիտորական կրեդիտորական պարտքեր

Posted by: | Posted on: 3 Հուլիսի, 2017

փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Posted by: | Posted on: 3 Հուլիսի, 2017

2017թ. երկրորդ ծրագրային ցուցանիշներ

ծրագրային ցուցանիշ

Posted by: | Posted on: 3 Հուլիսի, 2017

2017թ. երկրորդ եռամսյակային ամփոփ հաշվետվություն

եռամսյակային ամփոփ հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: 3 Հուլիսի, 2017

2017թ. երկրորդ եռամսյակի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

դրամական հոսքեր

Posted by: | Posted on: 6 Ապրիլի, 2017

2017թ. առաջին եռամսյակի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

դրամական հոսքեր