3-րդ եռամսյակային հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: 3 Հոկտեմբերի, 2017

դրամական հոսքեր կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին ամփոփ հաշվետվություն


2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախնական նախահաշիվ

Posted by: | Posted on: 2 Հոկտեմբերի, 2017

2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախնական նախահաշիվ


2017-2018 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Posted by: | Posted on: 6 Սեպտեմբերի, 2017

2017-2018 ուստարվա միջոցառումների պլան Աշխատանքային-տարեկան-պլան-2017-2018 (1)


2016-2017 ուստարվա ներքին գնահատում

Posted by: | Posted on: 6 Սեպտեմբերի, 2017

2016-2017 ուստարվա ներքին գնահատում


դեբիտորական-կրեդիտորական պարտքեր

Posted by: | Posted on: 7 Հուլիսի, 2017

դեբիտորական կրեդիտորական պարտքեր


փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Posted by: | Posted on: 3 Հուլիսի, 2017

փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին


2017թ. երկրորդ ծրագրային ցուցանիշներ

Posted by: | Posted on: 3 Հուլիսի, 2017

ծրագրային ցուցանիշ


2017թ. երկրորդ եռամսյակային ամփոփ հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: 3 Հուլիսի, 2017

եռամսյակային ամփոփ հաշվետվություն


2017թ. երկրորդ եռամսյակի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: 3 Հուլիսի, 2017

դրամական հոսքեր


2017թ. առաջին եռամսյակի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: 6 Ապրիլի, 2017

դրամական հոսքեր